Prekių grąžinimo sąlygos

  • Vadojantis 2014 m. birželio mėn. Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimus dėl vartotojų teisių apsaugos, taikomu perkant nuotolinės prekybos būdu.